گارانتی خدمات

پوشش دهی کلیه نقاط تهران
مهر 10, 1393

گارانتی خدمات

کلیه خدماتی که توسط مجموعه ما انجام می شود آهنگری سیار تهران و جوشکاری سیار تهران دارای گارانتی می باشد تا در صورتی که در روزهای بعدی دچار مشکل شد، به صورت رایگان نسبت به رفع عیوب اقدام شود. جهت اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید با پشتیبانی ما در ارتباط باشید.

See gallery